Әлеуметтік саясат басымдықтары

Оқыту және кәсіби даму бағдарламалары

Оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламалары

Компаниядағы персоналды дамытудың басты мақсаты – компанияның қажеттіліктеріне жауап беретін және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететін қызметкерлердің білімін, дағдылары мен біліктілігін арттыру және дамыта отырып, қызметкерлер еңбегінің тиімділігін нығайту арқылы ҚМГ-нің табысты болуын қамтамасыз ету.

«Көшбасшылық білім беру бағдарламасы» тақырыбында оқыту

ҚМГ компаниясы тобының маңызды позицияларына сабақтастық жоспарын қалыптастыру және дамыту бойынша «МАНСАП» жобасы жалғасып жатыр

«СКОЛКОВО» БММ-мен бірлесіп «А» пулының ізбасарларын дамыту бағдарламасы – «Көшбасшылық білім беру бағдарламасы» іске асырылды. «А» пулының мүшелері стратегияны іске асыру және өзгерістерді басқару дағдыларын пысықтауға жауапты бағдарлама модульдерінен сәтті өтті.

«Б» пулының ізбасарларын дамыту бойынша «Кемелдік жолында» бағдарламасы әзірленіп іске қосылды. Бағдарлама компанияның стратегиялық мақсаттарына, құзыреттер мен құндылықтар модельдеріне негізделген, олар бойынша дағдыларды зерделеу және пысықтау орта буын көшбасшыларына компания стратегиясын табысты іске асыруға ықпал етеді.

Бағдарламаға келесі негізгі бағыттар кірді:

  • «Көшбасшылық және коммуникациялар»;
  • «Тұрақтылық мәдениетін басқару»;
  • «Қауіпсіздік мәдениетін басқару»;
  • «Стратегиядағы көшбасшылық»;
  • «Жобаларды басқару».

Көшбасшылық бағдарламалар жоғары басшылық үшін де, біздің Компанияның инженерлік-техникалық құрамы үшін де өзекті, сондай-ақ өндірістік қатынастарды дамытудың негізгі сын-тегеуріндерімен танысу, өндірістік көшбасшылық дағдыларын және жергілікті жерлерде көшбасшының рөлдік моделін қалыптастыру мақсатында «Өзенмұнайгаз» АҚ-та «Өзенмұнайгаз» АҚ-тың жоғары және орта буын басшылары үшін кешенді оқыту бағдарламасы іске асырылып жатыр.

Бұл бағдарлама 2022 жылдың күзінде «Өндірістік қатынастар мектебі» деп аталатын бірінші модульден басталды және бүгінгі күні ЕТҰ мен ҚМГ басшылары үшін корпоративтік мәдениетті, коммуникацияларды жақсарту мақсатында коммуникациялық және пікірталас алаңы ретінде қалыптасты. «Өзенмұнайгаз» АҚ-тың 400-ден астам қызметкері оқудан өтті.

Сонымен қатар, өндірістік компаниялар мен кәсіби бірлестіктердің желілік басшыларын дамыту мақсатында коммуникацияларды дамыту, тайм-менеджмент, қаржылық сауаттылық бойынша бағдарламалар жүргізілуде. ҚМГ компаниялар тобында коммуникацияларды құруға және ішкі мәдениетті дамытуға, басшылық пен персонал арасында диалог құруға маңызды көңіл бөлінеді.

Осылайша, басшылық пен қызметкерлер өкілдері арасында сындарлы диалог құру мақсатында ҚМГ Басқарма Төрағасы М.М. Мырзағалиев пен компания басшыларының еншілес компаниялар «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ және «Қаражанбасмұнай»АҚ Кәсіподақтарының басшыларымен және көшбасшыларымен кездесулері өткізілді. Кездесуге еншілес компаниялардың басшылары мен кәсіподақ бірлестіктерінің өкілдері қатысты. Кездесулер фасилитация және командалық коучинг құралдарын қолдана отырып, командалық білім беру элементтерімен тренингтік сессия форматында өтті.

Тұрақтылық бойынша тренинг

Тұрақты даму мәселелері бойынша оқыту

Тұрақты даму мәселелері, соның ішінде энергияға ауысу, парник газдарының шығарындылары, декорбонизация, жобаларды тұрақты басқару және басқа аспектілер де компания үшін және оның стратегиялық мақсаттарын іске асыру үшін маңызды және өзекті. Қызметкерлер жыл сайын әлемдік стандарттар мен трендтерге сәйкес осы бағытта өз білімдері мен дағдыларын жетілдіреді

2022 жылы «Тұрақты жобаларды басқару» (Green Project Management) бағдарламасы бойынша қызметкерлер оқудан өтті, оның шеңберінде корпоративтік орталық пен еншілес компаниялардың мамандары мен басшыларын тарта отырып, жобаларда тұрақты даму тұжырымдамасын қолданудың үздік тәжірибелері зерделенді маңызды жобаларды іске асырумен айналысатын негізгі қызметкерлерді сертификаттау жүргізіледі.

ҚМГ тобы қызметкерлерінің әлеуетін арттыру мақсатында мамандар үшін төмен көміртекті дамудың әртүрлі аспектілері бойынша тренингтер мен семинарлар өткізіледі.

Осылайша, «Chevron New Energies» компаниясының қызметкерлерінің сараптамалық қолдауымен 2022 жылдың қазан айында ҚМГ еншілес компанияларының қызметкерлері үшін «Көміртекті тұту және сақтау технологиясы» тақырыбы бойынша 3 күндік уоркшоп өткізілді.

«Көміртекті тұту және сақтау технологиясы» тақырыбындағы уоркшоп 2022 жылы қарашада энергия тиімділігін басқару және парник газдарының шығарындыларын бақылау процестеріне қатысатын еншілес ұйымдар мен корпоративтік орталықтың 45 қызметкері үшін «Кәсіпорындағы энергоөткізу және парник газдарының шығарындыларын басқару» атты 2 күндік семинар ұйымдастырылды.

Сондай-ақ, ҚМГ тобының қызметкерлері халықаралық ұйымдардың тренингтеріне қатысу арқылы біліктілігін арттырып отырады.

Қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті оқыту

2021 жылдан бастап қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және өрт-техникалық минимум бойынша міндетті оқытуды ҚМГ Корпоративтік орталығының қызметкерлері «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС-ның платформасында өткізеді. «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС құзыреттілікті дамыту орталығының осы оқытуды жүргізуге және белгіленген үлгідегі сертификаттар беруге лицензиялық рұқсаты бар. Біздің компанияның қызметкерлерін ішкі ресурста оқыту бағдарламаларды компанияның ішкі сұраныстарына сәйкес бейімдеуге және оқыту ресурстарына үздіксіз қол жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, өндірістегі жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында ROSPA (Ұлыбритания) халықаралық стандартына сәйкес «Қауіпсіз жүргізу» бағдарламасы бойынша ҚМГ компаниялар тобының жүргізушілерін оқыту іске қосылды. 2022 жылы оқыту «Қаражанбасмұнай» АҚ, «ОйлТранспортКорпорейшн» ЖШС, «KMG-Security» ЖШС қызметкерлерін тасымалдауды/тасымалдауды және қауіпті жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын 350-ден астам жүргізуші үшін іске асырылды. Алдағы жылдары ҚМГ компаниялар тобының барлық санаттарының жүргізушілері үшін «Қауіпсіз жүргізу» бағдарламасын іске асыру жоспарлануда.

«Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуды жүзеге асырудың және сатып алу қызметін басқарудың жаңа тәртібі» және ЭCАЖ «2.0»

Ашықтық саясатын дамыту шеңберінде сатып алу қызметі мәселелеріне ерекше назар аударылады, осылайша сатып алу қызметі саласындағы мамандардың құзыреттілік деңгейін арттыру мақсатында ҚМГ тобының корпоративтік орталығы мен еншілес компанияларын сатып алу саласындағы мамандарға арналған ««Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуды жүзеге асырудың және сатып алу қызметін басқарудың жаңа тәртібі» және ЭCАЖ «2.0» бағдарламасы іске қосылды.

Бағдарламаға ҚМГ тобының 37 компаниясының 450-ден астам қызметкері қатысады.