ESG ТӘУЕКЕЛ-РЕЙТИНГТЕРІ

ҚМГ Директорлар кеңесі 2022 жылға арналған корпоративтік ҚТК-ның бірі ретінде ESG-рейтингін, бұл ҚМГ-нің ESG елеулі тәуекелдерін басқаруға тікелей қызығушылығын және халықаралық мұнай-газ нарығында тұрақты даму қағидаттарын ұстанатындығын көрсетеді. Корпоративтік ҚТК орындау ҚМГ компаниялар тобы үшін ESG негізгі мәселелерін іске асыруды қамтиды.

KPMG ESG тәуекелдерін басқаруды Sustainalytics рейтингтік агенттігі 28,4 балл деңгейінде бағалады. Компания ESG факторларының айтарлықтай әсер етуінің орташа қаупіне ұшырайды. ҚМГ еңбекті қорғау саласында іске асырылған тәуекелдерге қарамастан рейтинг деңгейін сақтап қалды. ҚМГ өңірлердегі жергілікті қоғамдастықтармен жұмыс істегені, салық төлемдерінің ашықтығы, сондай-ақ қоршаған ортаны және биоәртүрлілікті сақтауға бейілділігі үшін жоғары сараптамалық баға алды. Сонымен қатар, есепте сарапшылар ҚМГ компаниялар тобындағы корпоративтік басқаруды жоғары бағалады және оның бизнес-этиканың жоғары стандарттарына бейілділігін атап өтті.

ҚМГ орнықты даму саласындағы ең жоғары стандарттарға сай болу үшін өз қызметін жақсарту жөніндегі жұмысты жалғастырады. Компания өз күш-жігерін өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алуға және алдын алуға, парник газдары шығарындыларын жоспарлы түрде төмендетуге, әлеуметтік және экологиялық көрсеткіштер бойынша қатысу өңірлеріндегі жұмысты жақсартуға бағыттайды. ESG-рейтингін арттыру мақсатында ESG-рейтингін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп, бекітілді. Жоспар бизнестің экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерін, сондай-ақ компаниядағы корпоративтік басқару тәуекелдерін қамтитын және ескеретін 65 іс-шараны қамтиды. 2023 жылы ҚМГ орындалған іс-шараларды ескере отырып, жоспарды жаңартуды жоспарлап отыр

Компания тұрақты даму мәдениетін арттыруға көп көңіл бөледі. Корпоративтік орталық пен ЕТҰ қызметкерлері үшін тұрақты даму бойынша оқыту курстары тұрақты негізде өткізіледі.

ҚМГ-нің тәуекел рейтингін Sustainalytics
28,4
деңгейде бағалады

ҚМГ-нің ESG-рейтингін жақсарту бойынша 2023 арналған іс-шаралар жоспары:

  • тұрақты даму саласындағы стратегиялық құжатты әзірлеу және бекіту;
  • Су ресурстарын басқару жөніндегі бағдарламаны әзірлеу және бекіту;
  • TAZALYQ жобасын аяқтау;
  • «Астрахань — Маңғыстау» су құбырының реконструкциясы мен кеңейту жұмыстарын аяқтау;
  • GRI207 және Country by country OECD Action 13 стандарты бойынша салық ақпаратын жария ету;
  • ҚМГ корпоративтік веб-сайтында жалпыға бірдей қолжетімді болу үшін мемлекет пайдасына төлемдер бойынша есеп орналастыру;
  • Маңғыстау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған іс-шаралар нәтижелерін Тұрақты даму туралы есебінде жария ету;
  • жерлерді жабу және рекультивациялау жөніндегі ішкі құжатты әзірлеу және бекіту;
  • TCFD ұсынымдарына сәйкес ақпаратты бастапқы жария етуге дайындық;
  • Тұрақты даму туралы есебінде GRI 2021 сәйкес ақпаратты жария етуді жалғастыру