МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

Мүдделі тараптардың негізгі топтары

Акционерлер

Берілетін ақпарат түрі
Бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Компания қызметі, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратИнвестициялық қоғамдастық

Берілетін ақпарат түрі
Инвесторлардың және жалпы инвестициялық қоғамдастықтың мүдделерін қозғайтын Компанияның қызметі, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратҚауымдастықтар, жергілікті қауымдастықтар, қоғамдық ұйымдар

Берілетін ақпарат түрі
Қаржы институттарының мүдделерін, компанияның қаржылық тұрақтылығы мәселелерін қозғайтын қаржылық сипаттағы ақпаратБұқаралық ақпарат құралдары

Берілетін ақпарат түрі
Қазақстан Республикасының заңнамасына және ҚМГ-нің ішкі құжаттарына сәйкес құпия болып табылатын ақпараттан басқа кез келген ақпаратҮкімет, жергілікті мемлекеттік органдар

Берілетін ақпарат түрі
Компания қызметі туралы ақпарат

  Коммуникация әдістері
 • Ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету
 • Тапсырмаларды орындау


ҚМГ еншілес және тәуелді ұйымдары

Берілетін ақпарат түрі
Компания қызметі туралы ақпарат

  Коммуникация әдістері
 • Ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету
 • Тапсырмалар беру
 • Ақпараттық хаттар


Клиенттер, жеткізушілер, серіктестер, басқа ұйымдар

Берілетін ақпарат түрі
Тапсырыстарды, шарттар мен келісімдерді орындау үшін қажетті ақпарат

  Коммуникация әдістері
 • Ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету
 • Баспасөз хабарламаларын тарату


Кәсіподақтар, ҚМГ қызметкерлері

Берілетін ақпарат түрі
Қазақстан Республикасының заңнамасына және ҚМГ ішкі құжаттарына сәйкес құпия және инсайдерлік болып табылатыннан басқа кез келген ақпарат

  Коммуникация әдістері
 • Кездесулер, конференц-қоңыраулар өткізу
 • Баспасөз хабарламаларын тарату
 • Сауалнамалар, жалпы жиналыстар өткізу
 • Еңбек өнімділігін басқару жүйелері
 • Корпоративтік сайтта жариялау
 • Компанияның ақпараттық ресурсы арқылы оқиғаларды жариялау
 • Консультативтік және сараптамалық комитеттер, жұмыс топтары