Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмысы

Директорлар кеңесі
21 отырыс 4654 337 мәселе қаралды 63987493
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет (ТЖСК)
10 отырыс 1222 77 мәселе қаралды 15221218
Стратегия және портфельді басқару комитеті (СПБК) 5 отырыс 1211 77 мәселе қаралды 13362214
Қауіпсіздік, денсаулық, қоршаған орта және тұрақты даму комитеті (ҚДҚОжТДК)
5 отырыс 1211 40 мәселе қаралды 11181013
Аудит жөніндегі комитет (АК)
13 отырыс 3864 108 мәселе қаралды 29423230

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

2022 жылы Директорлар кеңесі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың IPO-ға шығуы, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, инвестициялық жобаларды басқару және орнықты даму мәселесіне, корпоративтік басқаруды, ішкі аудитті және тәуекелдерді басқаруды жетілдіру мәселелеріне, менеджмент қызметінің негізгі көрсеткіштерін әзірлеуге, сондай-ақ қызметкерлердің қауіпсіздігі мен әл-ауқатына ерекше назар аударды

2022 жылы Директорлар кеңесі қараған мәселелер, санаттар бойынша
Есептер Стратегиялық мәселелер Корпоративтік басқару мәселелері Мәмілелерді жасау мәселелері
 • ҚМГ Басқармасы төрағасының ҚМГ қызметіндегі негізгі өзгерістер туралы есебі
 • ҚМГ еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ақпарат
 • COVID-19 туралы ақпарат
 • ҚМГ қызметіне санкциялардың әсері туралы ақпарат
 • ҚМГ қаржы-шаруашылық қызметінің алдын ала қорытындылары туралы есеп
 • IPO-ға шығуға дайындық мәртебесі
 • ҚМГ компаниялар тобының инвестициялық жобаларын іске асыру жағдайы туралы ақпарат
 • ҚМГ Директорлар кеңесі комитеті төрағаларының баяндамалары
 • Комитеттің 2021 жылғы қызметі туралы есептер
 • ҚМГ-ні IPO-ға шығуға дайындау мәселесі бойынша ағымдағы мәртебе туралы ақпарат
 • KMG International NV және KazMunayGas Trading AG қаржылық мәртебесі
 • Сенім телефонына келіп түскен өтініштер туралы есеп
 • ҚМГ Басқармасы қабылдаған, оларды жасауға қызығушылық танытып жасалған мәмілелер туралы есеп
 • Тәуекелдер және қаржылық тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есеп
 • ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімдерінің/тапсырмаларының орындалуы туралы есеп
 • Мемлекеттік стратегиядағы немесе саясаттағы өзгерістер туралы ақпарат
 • Қазақстан Республикасында болған дизель отыны тапшылығының түпкі себептері туралы ақпарат
 • Шетелдік нарықтарға мұнай жеткізудің баламалы бағыттары
 • ҚМГ-нің 2023-2027 жылдарға арналған шоғырландырылған даму жоспарын бекіту
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2023-2027 жылдарға арналған шоғырландырылған Бизнес-жоспары туралы жарлық
 • ҚМГ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту
 • ҚМГ орталық аппаратының құрылымын бекіту
 • ҚМГ Даму стратегиясы туралы жарлық
 • 2021 жылға арналған ҚМГнің 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы есеп
 • Инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері
 • Басшы қызметкерлер жұмысының мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын және олардың мақсатты мәндерін бекіту
 • ҚМГ-нің мұнай сатып алу, мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы шарттар жасасуы
 • ҚМГ облигацияларын шығару туралы және шығару шарттарын айқындау туралы
 • «Самұрық-Қазына» АҚ-тан «ҚМГ Қашаған Б. В» акцияларының 50%-ын ак кері сатып алу бойынша Coöperatieve KazMunaiGaz U.A. жүзеге асыру туралы
 • Киберқауіпсіздік мәселелер
 • 2021 жылы ҚМГ-де корпоративтік басқару бойынша жүргізілген тәуелсіз сараптаманың нәтижелері туралы
 • ҚМГ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту және ҚМГ-де корпоративтік басқаруды жетілдірудің кейбір мәселелерін қарау туралы
 • ҚМГ Директорлар кеңесінің 2021 жылдың қорытындысы бойынша өз қызметін бағалау нәтижелері
 • Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмыс жоспарын, Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын өткізу кестесін бекіту
 • Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу
 • ҚМГ Директорлар кеңесінің құзыретін оңтайландыру туралы жарлық
 • ҚМГ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініші және оларды қарау қорытындылары
 • ҚМГ-нің 2021 жылғы жылдық есебін бекіту
 • ҚМГ-нің 2021 жылғы орнықты дамуы туралы есебін бекіту
 • ҚМГ төмен көміртекті даму бағдарламасын іске асыру мәртебесі туралы жарлық
 • Компания тарабынан қызығушылық бар мәмілелерді жасау
 • Ірі мәмілелер жасасу
Еншілес және тәуелді ұйымдардың мәселелері Ішкі нормативтік құжаттарды бекіту Тағайындаулар және сыйақы Директорлар кеңесінің бөлімшелерінің мәселелері
 • ЕТҰ бақылау кеңестерінің басшыларын, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін тоқтату
 • ЕТҰ Жарғыларына өзгерістер енгізу
 • ЕТҰ қызметінің корпоративтік негізгі көрсет кіштерін келісу
 • Ақтау қ. ҚМГ Өкілдігін ашу және Ақтау қ. ҚМГ өкілдігі туралы ережені бекіту туралы жарлық
 • ЕТҰ-ға қатысу үлестерін сатып алу, иеліктен шығару
 • ҚМГ Жарғысына өзгерістер енгізуді, ҚМГ санкциялық саясатын, ҚМГ нарықтық тәуекелдерін және оның еншілес және тәуелді ұйымдарын хеджирлеу саясатын бекітуді, ҚМГ дивиденд саясатын мақұлдауды қоса алғанда, ҚМГ ішкі құжаттарын бекіту және күшін жою
 • ҚМГ қызметкерлерінің штат санын бекіту
 • ҚМГ Басқарма мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, ҚМГ Басқарма мүшелеріне лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау
 • ҚМГ Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы жарлық
 • СЕО-1 лауазымдары бойынша лауазымдық нұсқаулықтарды бекіту туралы шарт
 • ҚМГ корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы жарлық
 • Корпоративтік хатшы қызметінің, комплаенс қызметінің, ішкі аудит қызметінің, омбудсменнің есептері
 • ҚМГ Корпоративтік хатшысының қызметі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы жарлық
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының қарауына акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы мәселені шығару туралы жарлық
 • Корпоративтік хатшы қызметінің, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс қызметінің, омбудсменнің кадрлық мәселелері

2022 жылғы стратегиялық сессиялар

2022 жылы 15 маусымда кесте бойынша жоспарланған отырыс өткізілді, оның шеңберінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Даму стратегиясы және сыртқы факторларды талдау және олардың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Даму стратегиясын орындауға әсері мәселелері қаралды.

Директорлар кеңесінің тұрақты даму мәселелері бойынша отырысы

2022 жылы 7 қыркүйекте тұрақты даму мәселелері бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің жыл сайынғы отырысы өткізілді, оның шеңберінде келесі өзекті мәселелер талқыланды:

 • тұрақты даму саласын дағы жаһандық трендтер, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың Тұрақты даму саласындағы стра тегиясын қалыптастыру тәсілдері
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ESG дамыту нұсқаларын сыни баға лау және терең талқылау
 • «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Төмен көміртекті даму бағдарлама сын іске асыру мәртебесі.

Компанияның негізгі мәселелерінің іске асырылуын бақылау

ҚМГ-нің стратегиялық бастамаларына бақылауды жүзеге асыру және уақтылы түзету шараларын қабылдау мақсатында Директорлар кеңесі ҚМГ Басқарма Төрағасының қызметтің негізгі өзгерістері жөніндегі есебін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ақпаратты, қаржы-шаруашылық қызметтің алдын ала нәтижелері жөніндегі есепті, жасалуына мүдделі, олар бойынша шешімдерді Басқарма қабылдаған жасалған мәмілелер туралы есепті үнемі тыңдайды, стратегияны, ҚТК және инвестициялық жобаларды орындау мәртебесіне шолу, ҚМГ-нің шоғырландырылған даму жоспарын іске асыру туралы есеп,

Директорлар кеңесі комитеттері төрағаларының есептері, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есеп, сондай-ақ Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметтердің жұмысы туралы есептерді тыңдайды. Директорлар кеңесінің стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитеті әрбір отырыста ірі мұнай-газ жобаларын (Қашаған, Қарашығанақ, Теңіз кен орындарында) іске асыру, трансформациялау, жекешелендіру туралы есептерді қарайды және талқылайды

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2022 жылы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысуы Бірінші сан Директорлар кеңесінің мүшесі қатысқан отырыстардың санын, екіншісі — Директорлар кеңесінің мүшесі қатысуға мүмкіндігі болған отырыстардың жалпы санын көрсетеді.
Директорлар кеңесінің мүшесі 2022 жылға арналған отырыс
Директорлар кеңесі Тексеру комиссиясы Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет Стратегия және портфельді басқару комитеті Қауіпсіздік, денсаулық, қоршаған орта және тұрақты даму комитеті
Уолтон Кристофер Джон 21/21 6/6 10/10 5/5 5/5
Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы 21/21 4/4 5/5 5/5
Айдарбаев Алик Серікұлы 2022 жылғы 7 сәуірде ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтатты. 5/5
Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы 2022 жылғы 15 сәуірде ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 15/15
Холланд Филип Малкольм 21/21 13/13 10/10 5/5
Миллер Тимоти Глен 21/21 13/13 5/5 5/5
Хаирова Әсел Әнуарқызы 2022 жылғы 27 мамырда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, ол жиналысқа бір күн қалғанда сайлануына байланысты өзінің бірінші отырысына қатыспады. 12/13 7/7 4/4 2/2
Ақшолақов Болат Оралұлы 2022 жылғы 11 қаңтарда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтатты.
Манкеев Мұхтар Наурызбайұлы 2022 жылғы 18 ақпанда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтатты. 0/2
Ауғанов Ғибрат Қайратұлы 2022 жылғы 18 ақпанда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 16/19 6/7
Жанадил Ернар Бейсенұлы 2022 жылғы 18 ақпанда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 16/19 1/3

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Кодекске сәйкес, Директорлар кеңесі, комитеттер және Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі бекіткен құрылымдық процесс шеңберінде жыл сайынғы негізде бағалануға тиіс. Бұл процесс «Самұрық-Қазына» АҚ әдіснамасына сәйкес келуі керек. Бұл ретте Бағалау кемінде үш жылда бір рет тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі.

2021 жылы ҚМГ-ні қоса алғанда «Самұрық-Қазына» АҚ-тыңың 11 портфельдік компаниясында «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС командасының орындауында 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2021 жылдың 31 мамырына дейінгі кезеңде корпоративтік басқару бойынша тәуелсіз сараптама жүргізілді. Аталған сараптама шеңберінде келесі бес бағыт бойынша қызмет бағаланды: Директорлар кеңесі және атқарушы органның тиімділігі; тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит; тұрақты даму; акционерлердің құқықтары; ашықтық. Осыған байланысты 2022 жылы Директорлар кеңесінің қызметіне жеке тәуелсіз бағалау жүргізілген жоқ

Бұл ретте 2022 жылы Кодекс талаптарына сәйкес, 2021 жылдың қорытындысы бойынша сауалнама жүргізу арқылы Директорлар кеңесі мүшелері өзін-өзі бағалады. Өзінөзі бағалау сауалнамасын тағайындаулар мен сыйақылар комитеті мен Директорлар кеңесінің төрағалары бірлесіп әзірледі. Сауалнама екі бөлімнен — «құрам және процестер», «мінез-құлық және әрекеттер» 30 сұрақтан тұрды. Өзін-өзі бағалау нәтижелері тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетте алдын ала қаралды, оның барысында Директорлар кеңесінің Төрағасына тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасымен бірлесіп, Директорлар кеңесінің отырысы шеңберінде директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау нәтижелерін талқылау кезінде 2021 жылдың қорытындылары бойынша мынадай аспектілер ұсынысы берілді:

 • ҚМГ Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің төрағасын тағайындау;
 • барлық аспектілердегі әртүрлілік;
 • сабақтастық жоспары және Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау процесі;
 • ҚМГ стратегиясы;
 • кәсіптік дамыту және оқыту.

2021 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша есеп (бұдан әрі – Есеп 2021) Директорлар кеңесінің жабық отырысында ұсынылды және талқыланды, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы қатысты. 2021 жылғы Есепті талқылау шеңберінде директорлар кеңесі мүшелерінің өзін-өзі бағалау нәтижелеріне талдау көрсетілді және төрт балдан (ең жоғары бес балдан) төмен бағаланған дағдылар мен құзырет көрсеткіштері (бұдан әрі – жетілдіруге болатын бағыттар) қаралды. Осыған байланысты Директорлар кеңесінің облыстарға қатысты қызметін жетілдіру мақсатында ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) әзірленді, сондай-ақ алдыңғы Жоспардың орындалу мәртебесі қаралды.

2022 жылғы желтоқсандағы Директорлар кеңесінің отыры- сында 2022 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға қатысты мәселе қаралды. Қарау нәтижелері бойынша ҚМГ Директорлар кеңесі назар аударуды талап ететін Директорлар кеңесі қызметінің аспектілерін анықтау, сондай-ақ нәтижелерді бұрын алынғандармен салыстыру мақсатында Өзінөзі бағалау жолымен 2022 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы шешім қабылдады. Бұл ретте Директорлар кеңесі бұрын таңдалған өзін-өзі бағалауды жүргізудің жоғарыда аталған әдіснамалық негізінен ауытқымау, оның ішінде өзін-өзі бағалау үшін сауалнаманың мазмұнын өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылдады. Бұл өзін-өзі бағалау нәтижелерінің репрезентативтілігін қамтамасыз ету және олардың динамикасын жылдан жылға бағалау үшін жасалды.

2023 жылдың 1-тоқсанында Директорлар кеңесінің қызметін 2022 жылдың қорытындысы бойынша Өзін-өзі бағалау тәсілімен бағалау жүзеге асырылды. Өзінөзі бағалаудың әдіснамалық негізі жоғарыда айтылғандар болды. 2021 жылғы өзін-өзі бағалау нәтижелерімен салыстырғанда 2022 жылғы өзін-өзі бағалау нәтижелерін де, сондай-ақ жетілдіру үшін анықталған бағыттарды ескере отырып, ҚМГ ДК қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын да қамтитын 2022 жылғы қорытындылар бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша есепті (бұдан әрі – Есеп-2022) тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет алдын ала қарады. Содан кейін, есеп-2022 Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшының қатысуымен қаралды. Осыны ескере отырып, ҚМГ Директорлар кеңесі оның қызметін жақсартуды одан әрі талқылайтын болады.

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшының негізгі міндеті – ҚМГ мен акционер, акционерлер мен Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі, Омбудсмен, Басқарма және ҚМГ-нің өзге де органдары арасындағы жүйелі коммуникацияларды қолдауды қамтамасыз ету

Корпоративтік хатшының міндеттері Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін толық қамтамасыз етуді, акционерлер тарапынан корпоративтік шешімдердің уақытылы және сапалы қабылдануына жәрдемдесуді, Директорлар кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің және Кодекс ережелерін қолданудың барлық мәселелері бойынша кеңесші рөлін орындауды, сондай-ақ Кодекстің іске асырылуына мониторинг жүргізуді қамтиды. Корпоративтік хатшы ҚМГ-дегі корпоративтік басқару практикасын жетілдіру процесіне жауап береді. Корпоративтік хатшы – өз міндеттерін тәуелсіз негізде жүзеге асыратын және Директорлар кеңесіне есеп беретін компания қызметкері.